Istoricul şcolii

Istoria noastră...

 • şcoala noastră se află în cartierul Iosefin, în vecinătatea bisericii romano-catolice, fiind construită în anul 1932 conform planurilor vestitului arhitect timişorean Székely László;
 • la început funcţionează ca şi şcoală confesională;
 • după naţionalizare pentru scurt timp este centrul educaţiei preuniversitare în limba maghiară din Banat: şcoală generală începând din 1948, respectiv Liceul Nr. 6 cu predare în limba maghiară din 1956;
 • în anii `60 devine şcoală generală cu predare în trei limbi: română, maghiară şi germană;
 • în 1971 se înfiinţează liceul maghiar sub numele de Liceul de Matematică-Fizică Nr. 2;
 • în anii `80 puterea comunistă încearcă eliminarea specificului naţional prin introducerea claselor române;
 • mulţumită evenimentelor din decembrie 1989, se reînfiinţează şcoala maghiară sub numele de Liceul Teoretic "Bartók Béla" ;
 • alegerea numelui şcolii reflectă principiile şi idealul nostru educaţional.

Pas cu pas până în prezent

1990
 • se înfiinţează primul laborator de informatică;
 • renaşte gazeta şcolară Juventus;
1991
 • are loc adunarea generală de constituire a Fundaţia Bartók Bélacare:
  • acordă burse sociale copiilor cu situaţie materială nefavorabilă  şi burse de studii elevilor cu merite deosebite;
  • recompensează premianţii olimpiadelor, a diferitelor concursuri şi competiţii;
  • asigură o parte a costurilor de transport pentru elevii navetişti; facilitează participarea elevilor la concursuri în ţară sau în străinătate;
  • sprijină programul after-school;
  • finanţează organizarea taberelor tematice: de limbă maternă, dans popular, fizică, etc.
1992
 • se înfiinţează asociaţia elevilor;
 • organizăm în premieră Zilele Bartók, alegând şi director-elev pentru o zi;
1994
 • se introduce predarea limbilor moderne engleză şi germană în regim intensiv (cl. IV-VIII);
 • îşi începe activitatea radioul şcolar;
 • în prima sâmbătă din iunie se organizează pentru întâia oară Întâlnirea Generaţiilor  pentru foştii absolvenţi;
1995
 • din atelierele vechi se creează un mic internat cu 25 de locuri;
1997
 • îşi începe activitatea cabinetul de psihologie-logopedie;
 • clasele cu profil economic se implică  în programele internaţionale  Junior Achievement;
1998
 • oferta şcolară se îmbogăţeşte cu un curs postliceal de trei ani pentru educatori şi învăţători;
 • grupul social al elevilor de liceu demarează proiectul Îngerii păzitori;
 • prin intermediul programului asociaţiei Peace Corps primim profesori voluntari de limbă engleză din SUA; 
 • se înfiinţează grupul de dans popular Bokréta;
1999
 • introducem programul after-school pentru elevii claselor primare;
2000
 • şcoala noastră devine liceu reprezentativ;
2002
 • se finalizează lucrările de extindere a internatului, dublându-se capacitatea acestuia;
 • organizăm pentru prima dată concursul de matematică Zrinyi Ilona, la care participă an de an peste 100 de elevi;
2003
 • se construieşte un cabinet multimedia, dotat cu aparatură modernă şi performantă;
 • se implementează în şcoală proiectul PHARE 2000 de orientare în carieră în parteneriat cu CEDU 2000+;
2004
 • elevii cu cerinţe educative speciale beneficiază de sprijinul unui cadru didactic specializat;
2005
 • înfiinţăm prima clasă de SAM în colaborare cu Colegiul Tehnic de Vest;
2006
 • inaugurăm bazorelieful lui BARTÓK BÉLA, mentorul liceului nostru;
 • apare primul număr al gazetei elevilor din clasele primare: Sziporka; site-ul şcolii: www.bartok.ro;
 • înfiinţăm prima clasă de XI-a cu frecvenţă redusă, cu specializarea servicii pentru adulţi;
 • implementăm proiecte PHARE-CBC: EUROREG, TÁLENTUM 1;
2007
 • îmbunătăţim  baza materială a şcolii prin mijloace şi echipamente didactice;
 • se înfiinţează cabinetul de logopedie;
 • implementăm proiectul EFKOLL cu finanţare europeană pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din internat;
 • încep lucrările de reabilitare ale clădirii şcolii;
2008
 • se extinde suprafaţa şcolii prin mansardare;
 • continuăm proiectul educaţional TALENTUM bazat pe metode e-learning şi aplicative;
 • se înfiinţează un cabinet pentru disciplinele tehnice; 
2009
 • se introduce prima clasă I. în sistem de educaţie alternativă Step by step;
 • se extind spaţiile şcolii cu 8 săli de clasă noi în mansardă, o sală de lectură şi o sală de mese;
 • şcoala primeşte un microbuz de 19 locuri pentru facilitarea transportului elevilor;
 • intrăm în reţeaua punctelor de sprijin ale talentelor;
 • câştigăm titlul de Şcoala Europeană.
2010
 • are loc amenajarea curţii şcolii şi asfaltarea terenului de sport;
 • ca urmare a comasărilor din sistemul de învăţământ, cele două secţii maghiare din Timişoara sunt integrate în instituţia noastră;
 • cu sprijinul Fundaţiei Bartók se dezvoltă programul de transport şcolar, elevii şcolii sunt aduşi la şcoală din trei direcţii de pe o rază de 15 km;
 • se extinde programul after school: funcţionează 4 grupe paralele, cu posibilitatea de a servi o masă caldă;
 • îşi încep activitatea grupele de excelenţă de la nivelul liceal.
2011
 • suntem organizatorii concursului național Zilele Limbii Maghiare Körösi Csoma Sándor;
 • începe programul Spații verzi cu implicarea activă a claselor primare;
 • se înnoiesc trei săli de curs cu sprijinul Fundației Bartók Béla;
 • se realizează terenul sportiv multifuncțional printr-un proiect transfrontalier (Proiectul CHI-BO).
2012
 • se înnoiește site-ul școlii (www.bartok.ro);
 • ne extindem oferta educațională cu nivelul preșcolar;
 • derulăm un nou proiect transfrontalier (Proiectul PROFNET);
 • se reînființează grupul de teatru al școlii sub denumirea Bartók Diákszínpad;
 • suntem organizatorii celei de-a XI-a Sesiuni Naționale Interdisciplinare de Comunicări Științifice, în limba maghiară, pentru elevii din clasele liceale.
2013
 • organizăm prima dată Ziua Talentelor în data de naștere a lui Bartók Béla;
 • se înființează grupa mică la grădiniță;
 • începe un program de Protecția mediului la grădiniță;
 • publicăm prima dată anuarul școlii;
 • devenim un Centru de Excelență Acreditat în rețeaua „Tehetségpont”;
 • se extinde programul de transport școlar – se înființează și o rută către Dumbrăvița.
2014
 • organizăm etapa națională a Olimpiadei de Limbă și Literatură Maghiară „Mikes Kelemen”;
 • se înființează clase mozaic de liceu;
 • se termină renovarea clădirii interioare din grădiniță;
 • apare revista „ÖtnyolcAsokk”, ziarul claselor de gimnaziu;
 • programul de clase înfrățite se extinde la nivel județean.
2015
 • organizăm pentru prima dată Concursul de Științele Naturii și Informatică „Talentum” pentru instituții de învățământ cu predare în limba maghiară din diaspora;
 • se înființează bursa pentru cursuri de calificare profesională(Meseria în tolbă);
 • aniversăm 25 de ani de la alegerea numelui instituției.
2016
 • organizăm Concursul Național de Matematică al Gimnaziilor Maghiare;
 • înființăm grădina școlii;organizăm examen de limbă germană DSD B1/A2 elevilor școlii
 • organizăm examen de limbă germană DSD B1/A2 elevilor școlii.
2017
 • acredităm centrul de Excelență Tehetségpont;
 • elaborăm Proiectul Bucătăria sănătoasă;
 • inițiem programul de înot pentru clasele primare.
2018
 • devenim beneficiari ai programului Anul Grădinițelor;
 • formăm grupul de inițiativă Bartók Alumni;
 • amenajăm Parcul Fitness în curtea școlii.
2019
 • am îndeplinit cu succes cerințele evaluării externe necesare pentru acreditarea departamentului de științe ale naturii; 
 • am semnat un acord de grant pentru un proiect transfrontalier de renovare a taberei Zold; 
 • începe proiectarea propriei bucătării și cantine în clădirea de alături.
2020
 • în ultimele trei luni ale anului școlar, am studiat și am lucrat într-un sistem de învățământ la distanță din cauza pandemiei;
 • noua bucătărie și cantină și noua clădire a grădiniței se apropie de finalizare în luna iunie, iar renovarea taberei Zold este în curs.Calendar evenimente

Calendar evenimente
Iulie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Căutare

Pentru o căutare cât mai precisă folosiţi diacritice!

Lucrări ale elevilor

Navigare pagină web

navigator