Óvodai csoportok

Induló óvodai csoportok

Kiscsoportról - Első lépések a kiscsoportban

Az első egy – két hónap fő nevelési feladata az óvodára történő ráhangolódás. Célunk a beszoktatás a gyermek óvoda napirendjéhez, életéhez történő ráhangolódásának elősegítése. Szeretet teljes légkör biztosításával nyugodt, békés környezetben a kicsik is sokkal könnyebben fogadják be az új ingereket. Ebben az időszakban alakul ki a gyermekekben is az első benyomás az óvodás lét tekintetében.

A beszoktatás időszakában folytatódik a család nevelőmunkája, azonban az kiegészül az óvoda nevelőmunkájával is az óvodánkba járó gyermek testi – lelki – szellemi fejlődésének előmozdítása érdekében.

A nevelés a kiscsoportban családias, derűs, biztonságot sugárzó légkörben folyik, megteremtve, ezáltal a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle játékos tevékenységet.

Az óvoda kiscsoportosai játékos nevelés keretében, kiemelt odafigyelés mellett sajátítják el az önállóvá válás alapjait.

Testápolás – Szappan, a törölköző, wc papír használata kezdetben segítséggel, a kiscsoport végére önállóan tisztálkodnak.

Önkiszolgálás – A gyermek felnőtt segítségével ismerkedik meg az egyes játékok, használati tárgyak alkalmazásával, az önkiszolgálás különböző műveleteivel, azok sorrendjével.

Étkezés – Evőeszközökkel önállóan kiszolgálják magukat és a szalvétát megfelelően használják.

Öltözködés – Ruhájukat, cipőjüket önállóan le- és felveszik, segítséggel ki- és begombolják, saját holmijukra vigyáznak.

Mozgásos tevékenységek és játékok - A sportok által hatalmas tempóban fejlődik a mozgáskoordinációjuk, ügyesednek, fejlődnek.

Pihenés – Az alváshoz szükséges nyugodt légkör megteremtése és a mindennapos alvás előtti mese elengedhetetlen a gyermek egészséges fejlődéséhez.

A gyermekek tevékenységi formái – A 3-7 éves gyermek alapvető fő tevékenysége a játék. Kezdettől fogva ismerjék meg a szabályokat, a szokásokat, a játékok helyét és rendeltetésszerű használatát. Tiszteljék társaik játékát, és kérjék, illetve adják át egymásnak a játékszereket.

Vizuális nevelés – Építő, ábrázoló, alkotó tevékenység, firkálgatás (ceruza, zsírkréta), festés, gyurmázás, tépés, nyírás, ragasztás segíti a gyermek térbeli, formai és színképzeteinek kialakulását, gazdagodását.

Külső világ tevékeny megismerése – A többi tevékenységgel jelenik meg. Egy-egy téma köré szerveződik az összes többi tevékenység. A különböző környezeti témákkal együtt jelenik meg a matematikai tartalom. Kiscsoport végére a környezetben szerzett tapasztalataikat itt érthetően kifejezik.

Szabadidős tevékenységek – Udvari játék, élményszerző séta az óvoda környékén, során ismerik meg a közlekedés, sorban állás szabályait.

Irodalmi nevelés – Anyanyelvi nevelés – versek, mesék, mondókák, verses mesék.

Zenei nevelés – Hallás, ritmus, időérzék, zenei emlékezet és zenei alkotókedv fejlesztésére dalok, dalos játékok, mondókák, zenehallgatás.

A játék - A játék azért is fontos, mert ahhoz kapcsolat kell önnön magunkkal és másokkal. Óvodánk nevelési programjával összhangban folyamatosan biztosítja ovisai számára a jó minőségű, szórakoztató játékokkal való játszás lehetőségét és örömét. Közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás: az alapvető szokások kialakítása már egészen kis kortól kezdve szükséges. A szokások értelmezésének felismerésével viselkedésük szabályozóivá válhatnak. Az egymásra hangolódás megengedi az óvónőnek, hogy megengedhesse a gyermeknek megmutatni önmagát, valamint, hogy az egymáshoz közeledést ő maga is szabályozhassa felnőtt és gyermek között egyaránt. A gyermekek egymásra hangolódásában is sokat segíthet az óvónő. Közös játékok, éneklések, zenélések teremtenek közös nyelvet, jó hangulatot. Csak a tiszteletben kialakított kapcsolat válik mindenki számára értékessé, egymást értővé, szeretettel átöleltté.

Salamon Katalin


Eseménynaptár

Eseménynaptár
Július
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator