Sajtó

Kis matematikusok versenye

Forrás: http://hetiujszo.ro/kis-matematikusok-versenye/

Az ország tize­nöt me­gyéjéből, és a fő­városi ma­gyar középiskolából mintegy másfélszáz tanuló vett részt az 5-8. osztályosok számára, idén a Bar­tók Béla Elméleti Lí­ce­umban meg­ren­de­zett IV. ER­­DÉLYI MA­GYAR MA­TEMATIKA­VER­­SENY or­szágos szakaszának megméretteté­sén. Ve­tél­kedő jellegénél fogva a versenyzők közül a legeredményesebbek díjakban részesültek ugyan, de bizonnyal állítható, hogy minden résztvevő nyertesen tért haza a Bega-parti városból, hiszen a me­gyén­ként akár többszáz gyermek részvételével meg­tartott iskolai és me­gyei szintű versenyek legjobbjai kerültek az országos döntőbe! A matematikaverseny megnyitójára a Megyei Tanács multifunkcionális termében került sor, ahol dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Lí­ceum igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és mondott köszönetet a diákok és felkészítő tanáraik kitartó munkájáért, majd az országos verseny kihívásait és lehetőségeit méltatta. A résztvevőket kö­szöntötte Király András ta­nár, az Oktatásügyi Mi­nisztérium államtitkára is, aki a tehetséggondozás egyik lehetséges útjaként üdvözölte a matematikaverseny temesvári megrendezését, hangsúlyozva, hogy a verseny kitűnő le­hetőséget biztosít országos mértékkel mérve a fiatal tanulók tudásszintjének a felmérésére, ugyanakkor „képet ad arról, hogyan le­het továbbfejleszteni a ma­gyar oktatáson belül az egzakt tudományok oktatását.” A helyi magyar és egyetemes kultúrához és a matematikához különösen kapcsolódó történelmi ese­ményekre emékeztetett köszöntőbeszédében Halász Ferenc történelemtanár, főtanfelügyelő-he­lyettes, kiemelve, hogy Te­mesvárról adott hírt ap­jához, a szintén matematikus Bolyai Farkashoz írt 1823. november 3-án keltezett levelében Bolyai János, a nemeuklideszi geo­metria alapelvének felfedezéséről, illetve a te­mesvári és több hazai egye­temen tevékenykedett, illetve vendégtanárként több magyarországi egyetemen tartott rendszeresen előadást Toró Tibor professzor, az elméleti ré­szecskefizika kutatás elismert szaktekintélye is. A tulajdonképpeni verseny kiegészítéseként, a szervezők több kísérő rendezvényt is szerveztek Te­mes­vár és a helyi magyar értékek megismertetésére. A matemetikaverseny ered­ményei: az ötödik osztályos versenyzők közül, a minisztériumi és a dr. Horváth Sándor marosvásárhelyi egyetemi docens, aki elnökként, dr. Bencze Mihály, a verseny egyik alapítója és alelnökként illetve Kiss Ferenc temesvári szaktanfelügyelő ügyvezető elnök által irányított versenybizottság által megítélt első díjat egyaránt elnyerte a kolozsvári Juhász Ákos, a János Zsigmond Unitárius Kollégium tanulója. Ti­zen­hat társa további díjakban, különdíjakban és dicséretekben részesült. A hatodikosok kö­zül mindkét első díjat Jánó Róbert, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója hódította el. A hatodikosok közül további tizenhárom versenyző teljesítményét jutalmazták. A hetedik osztályosok közül első díjra érdemesnek tartották a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanulójának, Árva Norbert Ákosnak a munkáját, illetve elismerésben ré­szesült további tizenkét tanuló dolgozata. Eb­ben a kategóriában Matlap-különdíjat szerzett a Bartók Béla Elméleti Líceum tanulója, Orosz Katalin. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Elméleti Líceum nyolcadikos tanulója, Roth Apor munkáját jutalmazták mindkét első díjjal, és további tizenkét versenyző volt eredményes a megmérettetésen. Minden díjazott tanuló részt vesz a Kecskeméten megrendezésre ke­rülő nemzetközi matematika versenyen.

Makkai Zoltán

Három szatmárit díjaztak az EMMV-n

Forrás: http://www.szatmar.ro/Harom_szatmarit_dijaztak_az_EMMVn/hirek/78042

Az idei évben negyedik alkalommal rendezték meg az EMMV országos szakaszát az V-VIII. osztályos diákok részére. Az idei versenyen 126 diák mérhette össze tudását Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceumban, tudhatjuk meg Kabai Tünde beszámolójából.

A résztvevő diákokat és kísérő tanáraikat bentlakásban szállásolták el, a Szatmár megyeiek a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban töltötték az éjszakákat. Az ünnepélyes megnyitó a Temes Megyei Tanács multifunkcionális termében zajlott.

Az ünnepséget többek között magyar népdalok, valamint a Bartók Béla Elméleti Líceum együttesének az előadása tette színesebbé.

A verseny a Bartók Béla Elméleti Líceumban kapott helyet, és 6 feladat megoldásából állt. A nagy izgalmak után a versenyzők városnézésre indultak, Temesvár látványosságait tekinthették meg, többek között Dózsa György szobrát, a Dóm-teret és még sok más érdekes dolgot.

Visszaérve az iskolába, a közös feladatmegoldás következett. Később, hogy a feszültséget oldják, a szervezők egy tehetséglabirintust hoztak létre a diákok részére. Ennek a célja az volt, hogy minél több Bartók-tallért szerezzenek a résztvevők, amiket majd értékes ajándékokra válthatnak be. Ez a foglalkozás több tevékenységet foglalt magába: a kusudama, a robotika és a tangram nevűeket is. Természetesen „magyaros" játékok is voltak, mint a „Keresd a párját", vagy a „Hungarikumok".

A tevékenységek végeztével kifüggesztették a várva-várt eredménylistát, majd táncház következett. A rendezvény az ünnepélyes díjkiosztóval zárult, ekkor díjazták a diákokat. Szatmár megyéből hárman kaptak díjat:

V. osztály: Kabai Tünde: - EMMV III. díj, - Minisztériumi dicséret, felkészítő tanár Polcz Zita
VI. osztály: Éles Júlia- Bartók Béla Elméleti Líceum különdíja felkészítő tanár Tempfli Gabriella
VIII. osztály: Boros Csaba- EMMV dicséret, felkészítő tanár Koczinger Éva

Tehetséges matekosok

Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/90309/tehetseges_matekosok_roviden


A hét végén Temesváron tartott Erdélyi Magyar Matematika Verseny országos szakaszán elért eredményével májusban hat háromszéki elméleti iskolás diák vehet részt a vetélkedő nemzetközi megmérettetésén Kecskeméten.


A Bega menti város Ady Endre Elméleti Líceumából a következő díjakkal tértek haza a háromszékiek: az ötödik osztályban második díjas Bereczki Anna (sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum), dicséretes Csiszér Bence (megyeközponti Váradi József Általános Iskola), a hatodik osztályban második helyezett Kovács Álmos (baróti Gaál Mózes Általános Iskola), dicséretes Kotró Előd (kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum), a hetedik osztályban első díjas Kotró-Kosztándi Anna, második díjas Laczkó Csongor (mindketten a Székely Mikó Kollégium diákjai), a nyolcadik osztályban első díjat kapott Roth Apor, második helyezett Miklós Csenge, szintén a Székely Mikó Kollégium diákjai. Ők hatan továbbjutottak a nemzetközi döntőre. Különdíjban részesült két mikós diák, Ambrus-Sántha Benedek (hatodik osztály) és Ferencz Eszter (hetedik osztály). (fekete)


Eseménynaptár

Eseménynaptár
Június
H K SZ CS P SZ V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator