CHI-BO

Gyerekek határok nélkül 2011. február – december

A Románia – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott „Gyerekek határok nélkül” (ChiBo) című projekt elősegíteni kívánja a két ország (Románia és Szerbia) határ menti térsége kulturális életének fejlődését, és a határ két oldalán lévő szomszédos települések közötti egymásra figyelést.
A projekt a zentai „Ci-Fi” Civil Központ, a temesvári Szórvány Alapítvány és a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum együttműködésével valósul meg. Lényege a határ két oldalán élő gyermekek közötti folyamatos kapcsolat kialakítása, az egészséges vetélkedés megteremtése. A projekt célja, hogy a közös programok keretében megismerjék egymást, barátkozzanak egymással, amely alapja lehet egy későbbi együttműködésnek is. A projekt meghatározó eleme az egymásról való kölcsönös tudás megszerzése – minél játékosabb keretben -, hiszen bár mindössze pár kilométer választja el a helyi közösségeket egymástól, mégis szinte semmit sem tudnak a másikról, annak kultúrájáról, értékeiről, illetve a határ két oldalán található közösségek hagyományairól.
A projekt célja tehát a határon átnyúló kapcsolatok humanizálása és normális mederbe terelése azáltal, hogy helyi közösségek között határon átnyúló kapcsolatokat alakítsunk ki, közös tevékenységgel töltsük fel, felkeltsük az érdeklődést a szomszédjaink és azok hagyományai, értékei iránt. Ezzel mindkét oldalon erősödik a lokális-területi identitás, ami minden esetben pozitívan kondicionálja a további szerepvállalást, a jövőbeli cselekvést.
Korunk alapvető jellegzetessége a verseny – olykor olyanokkal, akiket nem is ismerünk vagy alig ismerünk. Viszont a határmenti, elzárt vidékeken a versenyhelyzet és versenyszellem megtapasztalására is alig van lehetőség. Az elszigetelt világok természetes reakciója a befelé fordulás, a pozíciók sorrendjét itt ritkán alapozza meg teljesítmény és verseny. A célunk az, hogy a határ két oldalán részt vegyenek a gyermekek és a fiatalok a verseny ösztönző és olykor felszabadító élményében, hogy némi tapasztalatot és önbizalmat szerezhessenek további megmérettetésekre.
A célcsoportot az 5-15 éves fiatalok képezik a határ mindkét oldaláról, ők azok, akik majd a jövőt politikai – gazdasági - civil elitként megálmodják és felépítik, s épp ezért a fiatalok mindennapi világába kell beépülnie a szomszédsági kapcsolatok pozitív értelmezésének. Sokszor a közös ügyek – környezetvédelem -, máskor a közös értékek – hagyományok - okán kell és érdemes együttműködni.

Vetélkedők bemutatása
A projekt során a következő tematikus vetélkedők kerülnek megszervezésre:

a) Temesváron:

  • helytörténeti körök seregszemléje – itt kerülnek bemutatásra a projektben korábban létrehozott helytörténeti körök munkájának eredményei,
  • természettudományos vetélkedő – ebben kiemelt szerepet kapnak az interdiszciplináris-, az alkalmazható tudásra épülő- és a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok,
  • sport-vetélkedők – két sporthétvégét szervezünk, ahol kispályás labdarúgás és asztalitenisz illetve röplabda vagy kézilabda, és sakk-verseny kerül megrendezésre.


b) Zentán:

  • előadó-művészeti vetélkedő – szavalásban, színpadi produkcióban, táncban és zenében,
  • képzőművészeti vetélkedő – egyetlen általános vetélkedő kerül megrendezésre, a legkülönbözőbb képzőművészeti alkotások területén.

Az elért eredmények után a csapatok meghatározott számú pontot kapnak, ami hozzáadódik az adott település összpontszámához.

Gyerekprogramok bemutatása
A projekt során a vetélkedők mellett a résztvevő településeken helyi gyermek-programok beindítását, illetve megszervezését is kezdeményezzük, biztosítva ezzel a tartalmas szabadidő-foglalkozást, az alternatív oktatási formák keretét. Ennek során a következő lokális programok kerülnek megvalósítására:


KÖZÉPKORI LOVAGI TORNA
A zentai St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület a középkori történelmi hagyományok ápolásával foglalkozó társaság. Egyesületük a katonák védőszentjének a nevével, St. Longinusszal 2005. november 17-től működik hivatalosan, s a korabeli életmódot szeretnék prezentálni.
Fő tevékenységük közé tartozik a középkori kultúra megismertetése, a hagyományok ápolása, valamint látványos haditorna bemutatók és nem utolsó sorban a középkor gasztronómiájának ismertetése. Külön hangsúlyt kap köreikben a kultúra, főként a lovagkori szokások és viselkedési normák elsajátítása és használata, valamint a korra jellemző mesterségek és művészetek ismerete. „Fellépéseiken” törekszenek a történelmi hitelességre, úgy az öltözködésben, mint a díszletek területén. A XIII. századot igyekszenek feleleveníteni, kitérve a legendákra, így próbálva a közönség számára közelebb hozni a távoli és sötétnek hitt középkort.
Bemutatóikon főleg a haditorna kap teret, párharcokat, dobófegyver- és íjászbemutatót láthat a közönség. Emellett az udvarhölgyek közreműködésével korabeli táncokkal is megismerkedhet a nagyérdemű.
Érdekes történelmi előadások, kézművesség, fegyverpróba, versenyek és középkori forgatag várja előadásaikon az érdeklődőket.
Videók:
http://www.youtube.com/watch?v=1Qg1wwTdp9Q
http://www.youtube.com/watch?v=nMBN4hO8554


Tudományos Játszóházak:
A Tudományos Játszóház program elsősorban a felső tagozatos (V-VIII. osztályos) diákoknak szól. Fő célja a természettudományos és műszaki érdeklődés felkeltése interaktív műhelyek révén. A kísérleten és bemutatókon alapuló foglalkozások az alkalmazható tudás kialakítását célozta. Egy- egy alkalommal a mintegy 2 órás programon 10-12 játékos, gyakorlati műhely várja az érdeklődőket a matematika, fizika-kémia, biológia, informatika, robotika és elektronika területét felölelve, így több mint 100 diákot is befogadhat a rendezvény.
A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum többéves hagyománnyal rendelkezik hasonló tehetséggondozó programok megvalósításában. Erre alapozva a projekt futamideje alatt 10 településen szervezünk tudományos játszóházakat.

Helytörténeti körök
A részt vevő gyerekek saját településükön helytörténeti körökön vehetnek részt.

  • 10 településen működtetünk helytörténeti köröket;
  • Helytörténeti munkákat, gyűjteményeket hozhatnak létre;
  • A falu monográfiáját készíthetik el: nagyszülőkkel, idősebb falubeliekkel beszélgetve;
  • A település jövőképét dolgozhatják ki;
  • A munkák bemutatásra kerülnek a helytörténeti seregszemlén;

A körökön való részvétel legfőbb hozadéka, hogy az elkészített munkájuk bemutatásra kerül a ChiBo program keretén belül megszervezett seregszemlén. Itt minden helytörténeti kör 1-1 elkészített poszteren mutatja be a körök tevékenységeit, az elvégzett munkájukat.

Bábszínház turné
Temesvár Bábszínház Társulata, Temes megyében és Vajdaságban is turnézni fog.
A turnénak 6 állomása lesz, ahol az érdeklődők magyar nyelvű bábelőadást nézhetnek meg.
Egy-egy állomáshelyre viszont a környező települések gyerekeit is meghívjuk, így nem csak a kiválasztott 6 település részesül az előadásokban, hanem a környező falvak gyermekei is.

Játszó- és alkotóház
A Játszó- és alkotóház óvodások és kisiskolások részére tervezett program. A programnak általában van egy hagyományokhoz, évszakokhoz vagy ünnepekhez kapcsolódó témája, mely összefogja a sokszínű tevékenységet (pl. farsangolás, húsvétvárás, Anyák Napja, Föld Napja stb.). Az óvodásokat és kisiskolásokat alkotó (kézműves, rajz) műhelyek, nyelvi játékműhelyek és készségfejlesztő műhelyek várják. A program megszervezését pedagógusok, képzőművész diákok vállalják általában.
A ChiBo program során a Temesváron már működő Játszóház mintájára Zentán is beindul a Játszóház program, ugyanakkor 3-3 településen szervezünk a helyi csapattal közösen ilyen programot.  

Kapcsolat

Románia:
Szórvány Alapítvány Cím: str. Putna nr 7, 300593 Temesvár
Tel/Fax: +40-356-446516 E-mail: diasporatm@rdstm.ro Web: www.diasporatm.ro
Bartók Béla Elméleti Líceum
Cím: Temesvár, Bd. Gen. Dragalina Nr. 11A,
Tel./Fax. 0040 256 493031 E-mail: bartok@bartok.ro Web: www.bartok.ro,

Vajdaság:
„Ci-Fi” Civil Központ
Cím: Posta utca 18., 24400 Zenta
Tel/fax: +381/24/811-383 Mobil: +381/63/85-25-067 E-mail: iroda@civilportal.net
Web: www.civilportal.net


Eseménynaptár

Eseménynaptár
Május
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator