Fundaţia Bartók Béla

Fundaţia Bartók Béla

În decembrie 1991 a avut loc şedinţa de constituire a Fundaţiei Bartók Béla, la iniţiativa foştilor elevi şi profesori ai şcolilor maghiare. La început, scopul fundaţiei înregistrate în 1992 a fost sprijinirea materială-financiară a unicului liceu maghiar independent al judeţului Timiş, Liceul Teoretic Bartók Béla. În cursul anilor, consolidarea financiară a fundaţiei a permis să-şi extindă sprijinul asupra tuturor şcolilor şi grădiniţelor cu secţie de predare în limba maghiară din oraş şi judeţ. Începând cu anul 2001, fundaţia are rol de coordonator al programului de învăţământ maghiar în diaspora.
Principalele surse ale veniturilor fundaţiei sunt următoarele:

 

  • Sumele obţinute prin granturi;
  • Sponsorizările regulate ale oamenilor de afaceri, întreprinzătorilor timişoreni;
  • Donaţiile bisericii romano-catolice şi reformate;
  • Ajutoarele anuale ale comunităţilor maghiare emigrate în Germania (Freiburg, Stuttgart);
  • Cotizaţiile; 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice;
  • Donaţiile ocazionale.


Prezentarea programelor Fundaţiei Bartók:

A. PROGRAME SOCIALE
Programul de burse sociale – Una dintre cele mai importante activităţi ale fundaţiei este sprijinirea cu burse sociale a elevilor cu situaţie materială defavorizată, proveniţi din mediul rural, care învaţă la Liceul  Bartók Béla. Programul a demarat în anul şcolar 1994/1995, iar în ultimii 15 ani şcolari a asigurat unui număr de peste 180 de elevi posibilitatea de a-şi urma studiile de liceu în limba lor maternă. 
Programul de locuinţe de serviciu pentru profesori – Din sumele de sprijin obţinute de la Fundaţia Publică Apáczai s-a reuşit cumpărarea unui apartament cu 3 camere, respectiv a unei garsoniere, care sunt destinate uzului cadrelor didactice sosite din alte zone, care predau „discipline deficitare” în şcolile din Timişoara.
Acoperirea cheltuielilor de transport (navetă) – Având în vedere faptul că foarte mulţi elevi nu au posibilitatea de a studia în limba maternă în localităţile unde domiciliază, ne-am străduit să contribuim la acoperirea cheltuielilor de transport.
Funcţionarea programelor de semiinternat – Scopul acestui program este de a sprijini acele familii cu elevi în clase primare, în cazul cărora obligaţiile la locul de muncă ale părinţilor nu permite luarea acasă a copiilor după orele de curs, respectiv supravegherea efectuării temelor după masă.

B. PROGRAME  DESTINATE ELEVILOR TALENTAŢI
Programul de burse de studii – Fundaţia consideră că are sarcina de a premia elevii care au obţinut rezultate şcolare excelente. Începând cu anul şcolar 1992/1993, primii 10 elevi cei mai buni la învăţătură ai liceului beneficiază de burse de studii, iar în cadrul Întâlnirii Generaţiilor primesc premii în bani acei elevi care au obţinut locuri fruntaşe la concursurile şcolare interne şi internaţionale, la sesiunile de comunicări ştiinţifice.
Sprijinirea realizării proiectelor cu finanţare UE  - în proiectele educaţionale realizate în anii precedenţi (EUROREG, TÁLENTUM 1-2, EFKOLL,) Fundaţia a participat ca partener, contribuind la asigurarea resurselor proprii.
Sprijinirea participării la concursuri – Fundaţia se angajează la acoperirea costurilor de participare la concursurile şcolare şi sportive, după solicitări.
Programul de cărţi de premii – Fundaţia are un rol însemnat în realizarea programului de cărţi de premii la sfârşitul anului şcolar, beneficiari fiind toate şcolile maghiare din judeţ.

C. DEZVOLTAREA INSTITUŢIILOR
Fundaţia a acordat o atenţie accentuată funcţionării în bune condiţii materiale a şcolilor şi grădiniţelor maghiare. A contribuit la dezvoltarea instituţiilor de învăţământ prin asigurarea echipamentelor informatice, mijloacelor audio-vizuale, tehnicii de birou, instalaţiilor de tehnica sunetului, cărţilor de bibliotecă, materialelor didactice şi echipamentelor de laborator.

D. PĂSTRAREA IDENTITĂŢII
Sesiuni ştiinţifice pentru elevi, concursuri, tabere de limbă maternă  - ţinând cont de procesul de asimilare accelerat ce periclitează maghiarimea bănăţeană, fundaţia a organizat sau a sprijinit multe manifestări destinate păstrării identităţii.
Sprijinirea manifestărilor destinate păstrării tradiţiilor – Campania de dansuri populare tradiţionale a pornit acum 10 ani, sub îndrumarea profesională şi ajutorul eficient al Trupei de Dansuri Populare Szeged. În ziua de astăzi, această mişcare „trăieşte” în cinci localităţi, în 8 grupe de dansuri, include peste 200 de copii, care însuşesc dansul popular şi muzica populară autentică. În ultimii ani, fundaţia a sprijinit organizarea taberelor, achiziţionarea mijloacelor de tehnica sunetului şi a instrumentelor muzicale, croirea-coaserea costumelor populare pentru dans.
Sărbători, manifestări – sunt destinate cultivării şi întăririi identităţii maghiare acele manifestări creatoare de tradiţie ca de exemplu Ziua Cadrelor Didactice Pensionare sau Întâlnirea Generaţiilor.

E. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Sprijinirea participării la conferinţe, ateliere profesionale
Acoperirea cheltuielilor organizaţiei judeţene Timiş a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România.

Contact: Halász Ferenc, preşedinte
Adresa de corespondenţă:  Str. 1 Decembrie 90C/25 Timisoara 300 566
CUI:7705769
Tel. 0723-334098 Fax. 0256-493031
e-mail: halaszfrnc@yahoo.com
http://alapitvany.bartok.ro
Conturi bancare:
Raiffeisen Bank S.A.– Timişoara
    RO89 RZBR 0000 0600 01855274 (EUR)
    RO31 RZBR 0000 0600 0037 0472 (RON)


Calendar evenimente

Calendar evenimente
Aprilie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Căutare

Pentru o căutare cât mai precisă folosiţi diacritice!

Lucrări ale elevilor

Navigare pagină web

navigator