Înscrieri

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2021-2022

a). LICEUL TEORETIC BARTÓK BÉLA  TIMIŞOARA  -  circumscripţia liceului cuprinde municipiul Timişoara şi localităţile limitrofe oraşului în care nu există predare în limba maternă maghiară

b). PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE CLASE- propuneri pentru anul şcolar 2020-2021 

                               

2 CLASE PREGĂTITOARE cu un număr total de   44 elevi

- 1 clasă tradiţională      

  - 1 clasă în alternativa educațională Step by step 

 

În cadrul instituției există Program ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA,, până la orele 16.00 

NU AVEM PRECIZĂRI PRIVIND CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 

 

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR

 29 martie – 28 aprilie 2021 – completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere

Cerere-tip de înscriere - Acest document se poate completa online, se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățămânul primar;

Certificatul de naștere al copilului - în copie și original

- Actul de identitate al părintelui/tuitorelui legal- în copie și original. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului

- Declarația-tip pe propria răspundere- În situația completării online a cererii de înscriere sau trasmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va trimite acest document unității de învățământ, prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere; Declarație

- Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare- în copie – în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021, inclusiv;

Acest document este eliberat de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr.1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct șa unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice(acolo unde este cazul)

Validarea cererii- tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și cel puțin unui membru din comisia de înscrieresau  telefonic la nr. 0256 493031/ 0256 221273 luni- joi între orele 8,00- 18 și  vineri între orele 8,00-17,00

 

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare

 

A). 10-11 mai 2021: procesarea , de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere 

B). 11-18 mai 2021: procesarea cererilor- tip de cătreUNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNTa copiilor din alte circumscripții școlare, marcarea în aplicația informatică a cererilor-tip pentru candidații admiși din aceasta fază

C). 19 mai 2021:  repartizarea copiilor la școala de circumscripție în cazul în care nu au fost admiși la școala dorită din altă circumscripție  

D). 20 mai 2021: afișarea în unitate și la I.S.J. Timiş-site: nr.de copii înmatriculați, nr.de locuri libere, nr./listă de copii neînscriși după prima etapă

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare

            

A).  21 mai 2021: comunicarea către unitățile școlare a procedurii speciale de repartizare a copiilor, de către I.S.J. Timiş

B). 24 mai – 31 mai 2021- DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT pentru copii care NU AU FOST PRINȘI ÎN NICI O UNITATE ȘCOLARĂ și care NU AU PATICIPAT LA PRIMA ETAPĂ de înscrie

 - validarea cererilor- tip de către unitatea de învăţământ care se afla pe prima poziţie în opțiunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.

C).   02 iunie -03 iunie 2021- completarea în aplicația informatică, a datelor din cererea- tip de înscriere pentru candidaţii admiși în această etapă

D).  04 iunie 2021- AFIŞAREA IN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT A LISTELOR FINALE, A COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN CLASA PREGATITOARE

E).  01 septembrie – 10 septembrie 2021- SOLUŢIONAREA ORICĂROR SITUAȚII referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare DE CĂTRE I.S.J. TIMIŞ

 

 


Calendar evenimente

Calendar evenimente
Iunie
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Căutare

Pentru o căutare cât mai precisă folosiţi diacritice!

Lucrări ale elevilor

Navigare pagină web

navigator