Înscrieri

ÎnscrieriÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2018- 2019


1. a). LICEUL TEORETIC BARTÓK BÉLA TIMIŞOARA- circumscripţia liceului cuprinde toţi elevii din Timişoara şi din localităţile limitrofe oraşului în care nu există predare în limba maternă maghiară.(fără circumscripții, aprobat în Consiliul de administrație al ISJ Timiș din data de 12.02.2018)

b). PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE CLASE- propuneri pentru an şcolar 2018-2019

CLASA PREGĂTITOARE - 2 CLASE cu un număr total de 50 elevi
- 1 clasă tradiţional
- 1 clasă Step by step

2. EXISTĂ POSIBILITATEA INFORMĂRII PĂRINŢILOR PE SITE-UL ȘCOLII- FUNCȚIONABIL www.bartok.ro

3. Posibilitatea continuării Programului orar de școală prin Programul existent ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA,, până la orele 16.00 în cadrul liceului

4. EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE va avea loc în perioada 1 MARTIE- 23 MARTIE 2018 de luni până vineri, între orele 10,00-18,00 la Cabinetul de Asistenţă Psihopegogică din unitate conform programării.

5. Informarea părinţilor privind condiţiile de evaluare, înscriere, calendarul, documentele necesare cf. Metodologiei de înscriere

6. - cerificat naștere copil;

- copie și original pentru conformitate,
- carte identitate părinti(stabilire domiciliu)/solicitant-părinte/tutore legal copie și original pentru conformitate
- adeverinţă de la medicul de familie în original

7. (7, 8, 9,)NU AVEM PRECIZĂRI PRIVIND CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

8. PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR 08 martie – 26 martie 2018
– completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere
- Completarea cererii- tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
- Validarea cererii- tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și cel puțin unui membru din comisia de înscriere, (art.13,al.5): luni- vineri, orele 8,00-18,00

9. Părintele depune, în momentul completării cererii- tip de înscriere la unitatea de învățământ:

- cerificat naștere copil- copie și original pentru conformitate,
- carte identitate părinti (stabilire domiciliu)/solicitant-părinte/tutore legal copie și original pentru conformitate
- adeverinţă de la medicul de familie în original

10. ZIUA PORŢILOR DESCHISE

-programul de desfăşurare- vizionare, la data : 27. 02. 2018 (luni) și 01.03.2018 (joi) începând cu ora 17,00 în clădirea grădiniței PP 10 (I. Maniu 42)
Ludoteca organizată sâmbătă, 24.02. 2018 între orele 10-12


I- PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare


A). 27 martie 2018 - procesarea , de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere

B). 27- 28 martie 2018 - procesarea cererilor- tip de către UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT a copiilor din alte circumscriptii școlare - marcarea în aplicația informatică a cererilor-tip pentru candidații admiși din aceasta fază

C). 29 martie 2018 – repartizarea copiilor la școala de circumscripție în cazul în care nu au fost admiși la școala dorită din altă circumscripție

D). 30 martie 2018 - afișarea în unitate și la I.S.J. Timiş-site, - nr.de copii înmatriculați - nr.de locuri libere - nr./listă de copii neînscriși după prima etapă

II- A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare


A). 11 aprilie 2018 - comunicarea către unitațile școlare a procedurii speciale de repartizare a copiilor, de către I.S.J. Timiş

B). 12 aprilie – 18 aprilie 2018- DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT pentru copii care NU AU FOST PRINȘI ÎN NICI O UNITATE ȘCOLARĂ și care NU AU PATICIPAT LA PRIMA ETAPĂ de înscrie - validarea cererilor- tip de către unitatea de învăţămant care se afla pe prima poziţie în opținunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.

C). 18 aprilie -20 aprilie 2018- completarea în aplicația informatică, a datelor din cererea- tip de înscriere pentru candidaţii admisi în această etapă

D). 23 aprilie 2018- AFIŞAREA IN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT A LISTELOR FINALE, A COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN CLASA PREGATITOARE

E). 24 aprilie - 04 mai 2018- SOLUŢIONAREA ORICĂROR SITUAȚII referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare , DE CĂTRE I.S.J. TIMIŞ


Calendar evenimente

Calendar evenimente
Aprilie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Căutare

Pentru o căutare cât mai precisă folosiţi diacritice!

Lucrări ale elevilor

Navigare pagină web

navigator