ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2019- 2020

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2019- 2020

a). LICEUL TEORETIC BARTÓK BÉLA TIMIŞOARA- circumscripţia liceului cuprinde municipiul Timişoara şi localităţile limitrofe oraşului în care nu există predare în limba maternă maghiară

 

b). PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE CLASE- propuneri pentru anul şcolar 2019-2020

 

2 CLASE PREGĂTITOARE cu un număr total de 50 elevi- 1 clasă tradiţională 1 clasă în alternativa educațională Step by step

 

În cadrul instituției există Program ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA,, până la orele 16.00.

 

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE va avea loc în perioada 26 FEBRUARIE- 20 MARTIE 2019 zilnic între orele 10,00-18,00 la Cabinetul de Asistenţă Psihopegogică din unitate conform programării.

 

Documentele necesare:
- cerere (se completează în cabinet),
- cerificat naștere copil- copie și original pentru conformitate,
- carte identitate părinti(stabilire domiciliu)/solicitant-părinte/tutore legal copie și original pentru conformitate
- adeverinţă de la medicul de familie în original (Apt pentru școală)

 

NU AVEM PRECIZĂRI PRIVIND CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR

 

4 martie – 22 martie 2019 – completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere

 

- Completarea cererii- tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
- Validarea cererii- tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și cel puțin unui membru din comisia de înscriere: luni și joi între orele 8,00- 18, marți, miercuri și vineri între orele 8,00-16,00 (în caz de nevoie se pot face programări și în aceste zile pentru intervalul orar 16,00- 18,00 la telefon: 0256- 493031).

 

Părintele depune, în momentul completării cererii- tip de înscriere la unitatea de învățământ:

 

- certificat naștere copil- copie și original pentru conformitate,
- carte identitate părinți (stabilire domiciliu)/solicitant-părinte/tutore legal copie și original pentru conformitate
- rezultatul evaluării psihosomatice – după caz.

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE- programul de desfăşurare- vizionare, la data de 28. 02. 2019 (joi), începând cu ora 16,30 în clădirea Grădiniței PP 10 (I. Maniu 42) unde se află și sălile claselor pregătitoare.

 

Ludoteca organizată sâmbătă, 02.03. 2019 între orele 10-12 în clădirea liceului (Gen. Dragalina 11A)

 

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare

 

A). 25 martie 2019: procesarea , de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere

 

B). 26-27 martie 2019: procesarea cererilor- tip de către UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT a copiilor din alte circumscripții școlare, marcarea în aplicația informatică a cererilor-tip pentru candidații admiși din aceasta fază

 

C). 28 martie 2019: repartizarea copiilor la școala de circumscripție în cazul în care nu au fost admiși la școala dorită din altă circumscripție

 

D). 29 martie 2019: afișarea în unitate și la I.S.J. Timiş-site: nr.de copii înmatriculați, nr.de locuri libere, nr./listă de copii neînscriși după prima etapă

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare

 

A). 1 aprilie 2019: comunicarea către unitățile școlare a procedurii speciale de repartizare a copiilor, de către I.S.J. Timiş

 

B). 2 aprilie – 8 aprilie 2019- DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT pentru copii care NU AU FOST PRINȘI ÎN NICI O UNITATE ȘCOLARĂ și care NU AU PATICIPAT LA PRIMA ETAPĂ de înscrie - validarea cererilor- tip de către unitatea de învăţământ care se afla pe prima poziţie în opțiunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.

 

C). 8 aprilie -10 aprilie 2019- completarea în aplicația informatică, a datelor din cererea- tip de înscriere pentru candidaţii admiși în această etapă

 

D). 11 aprilie 2019- AFIŞAREA IN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT A LISTELOR FINALE, A COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN CLASA PREGATITOARE

 

E). 12 aprilie – 19 aprilie 2019- SOLUŢIONAREA ORICĂROR SITUAȚII referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare DE CĂTRE I.S.J. TIMIŞ

 

Director, Dr. Erdei Ildikó


Calendar evenimente

Calendar evenimente
Martie
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Căutare

Pentru o căutare cât mai precisă folosiţi diacritice!

Lucrări ale elevilor

Navigare pagină web

navigator